امروز : 26 فروردین 1403

نشست ۷۸ کلوپ مدیران

نشست ۷۸ کلوپ مدیران

در روز ۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ ، هفتادوهشتمین نشست کلوپ مدیران با حضور آقایان سید حسن هاشمی، نائب رئیس اتحادیه کامپیوتر، آقای صادق عابدزاده  رئیس اتحادیه املاک، خانم مریم اسلامی  نائب رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی و خانم نسرین یوسفی رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی برگزار شد.

در این جلسه که از مطبوعات و رسانه ها نیز حضور داشتند، موضوعاتی مانند لغو تحریم ها و بررسی فرصتهای جذاب کسب و کار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

IMG_20160127_132515 IMG_20160127_132517 IMG_20160127_132519