امروز : 17 بهمن 1401

هجدهمین نمایشگاه رایانه و ماشین های اداری مشهد

هجدهمین نمایشگاه رایانه و ماشین های اداری مشهد

افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد

افتتاحیه

 

برگزاری گارگاه های تخصصی

کارگاه1

کارگاه2

کارگاه4

کارگاه3

مراسم تجلیل از غرفه نمونه

تجلیل 1

اختتامیه نمایشگاه

اختتامیه