امروز : 29 تیر 1403

مذاکرات تجار چک و اسلواکی با ایران در مشهد

وزیر امور خارجه چک و اسلواکی به همراه هیئت تجاری ۵۵ نفره در قالب ۴۸ شرکت برای توسعه همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک وارد مشهد مقدس شده اند.

این هیئت آمادگی سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌ های مختلف تجاری را با ایران اعلام کرده است.

chek