امروز : 29 تیر 1403

دریافت پروانه کسب الکترونیک

دریافت پروانه کسب الکترونیک

* قابل توجه اعضا محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد*

کلیه افرادی که نام آنها در لیست زیر می باشد جهت دریافت پروانه کسب الکترونیکی واحدصنفی خود شخصا” به اتحادیه مراجعه نمایند.

۱. احمدی مجتبی
۲. ادبی محمد
۳. بهمن امیر
۴. بالغی علیرضا
۵. بستانی سمنگانی غلامرضا
۶. بشکنی مهدی
۷. پاینده فر حمید
۸. تاتاری فاطمه
۹. جاویدی حسین
۱۰. حسین زاده شاگردی امیر
۱۱. حداد علیزاده احمد
۱۲. دهقان محمد مهدی
۱۳. خورشیدی رضا
۱۴. روشنی سپیده
۱۵. زهانی موسی
۱۶. سویزی نصرالله
۱۷. شیرزاد شاندیز عباس
۱۸. شریعتی نژاد عاطفه
۱۹. شریفی محمد
۲۰. صفری رشخواری علی اکبر
۲۱. صیادکامه حبیب اله
۲۲. صبوحی امین
۲۳. صفدری حسن
۲۴. طاهریان مجتبی
۲۵. ظریف معظم سید علی
۲۶. ظریفیان هومن
۲۷. ظفرنیا مسعود
۲۸. عطائی فیروز
۲۹. علیپور مهدی
۳۰. عباسیان احمد
۳۱. عباس نیا فرزقی میلاد
۳۲. غیاثی نژاد معصومه
۳۳. غفرانی علیرضا
۳۴. فیروزی احسان
۳۵. فروتن راد دانیال
۳۶. فرید علی اصغر
۳۷. قربان زاده محمد
۳۸. قرائی حمید
۳۹. کوهی مرضیه
۴۰. مقدس دهسرخ باقر
۴۱. نوید مجتبی
۴۲. ناصری یونس
۴۳. نواصری حویزه حسن
۴۴. نیک فرجام مهزیار
۴۵. نجار نوقابی حسن
۴۶. نخعی محمد حسین
۴۷. نعمتی لیلا
۴۸. وطنی مجید
۴۹. ورزنده اصفهانی امیر
۵۰. یاسری جواد