امروز : 6 خرداد 1403

زمان تشکیل کلاس های فنی و حرفه ای

کلیه کسانی که در کلاس های فنی و حرفه ای برای دوره آموزشی فروشنده ثبت نام کرده اند روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ساعت ۸ صبح در مکان بلوار فردوسی، فنی و حرفه ای نجمه واحد آموزش حضور یابند.

 این افراد قبل از مراجعه حتما در سایت portaltvto.com برای این دوره آموزشی در مرکز شماره ۴ نجمه با شماره کد۱۸۷۵۸۷۱ ثبت نام نمایند.

لازم به ذکر است داوطلبان جهت ثبت نام در این دوره و همچنین صدور گواهی آموزشی از فنی و حرفه ای مشهد مبلغ ۵۳۰۰ تومان از طریق همین سایت در موقع ثبت نام پرداخت نمایند.