امروز : 29 تیر 1403

دوره آموزشی حقوق کار، شرایط کار، قرارداد کار

نظر به اینکه بر اساس تفاهم نامه آموزشی سه جانبه فی ما بین موسسه کار و تامین اجتماعی و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و اتاق اصناف مشهد منعقد گردید ) تصویر به پیوست ) مقرر است چند دوره آموزشی حقوق کار، شرایط کار، قرارداد کار در مهر ماه ۱۳۹۴ برگزار میگردد لذا مقتضی است تا پایان وقت اداری ۵/۶/۹۴ نسبت به معرفی افراد واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نمایید:
۱-افرادی که عضویت هیئت مدیره دارند و یا کارفرمایان واحد های صنفی بزرگ که حداقل ۵ نفر بیمه شده مشغول کارند

۲- داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر

۳- تاهل

۴- وقت کافی جهت شرکت در دوره مذکور به مدت حداقل ۱۶ ساعت

 

فرم تفاهم نامه

فایل مدارک