امروز : 26 فروردین 1403

خدمات تخصصی

در این بخش خدمات تخصصی ویژه اعضا اتحادیه را می توانید مشاهده نمایید :

 

ردیف

عنوان خدمت

تاریخ انجام

لینک مشاهده جزییات

۱ دریافت نرخنامه مشاهده 
۲ عضویت در کمسیون ها و کارگروه ها  مشاهده
۳ عضویت در کانال،پیج،ربات و گروه های رسمی اتحادیه  مشاهده