امروز : 29 تیر 1403

ثبت آگهی درخواست از اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

قابل توجه کلیه اتحادیه ها و سازمان های محترم

به جهت به کارگیری افراد متخصص ،دارای پروانه معتبر و حمایت از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه های فعالیت اعضا این اتحادیه متقاضیان محترم  می توانند از طریق فرم زیر درخواست خود را برای اتحادیه ارسال نمایند.