امروز : 6 خرداد 1403

صفحه لینکهای کمیسیون حل اختلاف

در این قسمت تمامی موارد و لینکهای مربوط به کمیسیون حل اختلاف درج شده است :

ردیف عنوان لینک
۱ اعضا کمیسیون حل اختلاف مشاهده
۲ مکاتبه با دبیرخانه (سامانه تیکت) مشاهده
۳ سامانه گزارش ماهانه کمیسیون حل اختلاف مشاهده