امروز : 6 خرداد 1403

صفحه لینکهای کمیسیون آموزش

در این قسمت تمامی موارد و لینکهای مربوط به کمیسیون آموزش درج شده است :

ردیف عنوان لینک
۱ اعضا کمیسیون آموزش مشاهده
۲ مکاتبه با دبیرخانه (سامانه تیکت) مشاهده
۳ سامانه گزارش ماهانه کمیسیون آموزش مشاهده
۴ سامانه ثبت نام در دوره ها آموزشی مشاهده
۵ سامانه گزارش جزییات ثبت نام در دوره ها مشاهده
۶ سامانه نیاز سنجی آموزش مشاهده