امروز : 6 خرداد 1403

صفحه لینکهای واحد مالی

در این قسمت تمامی موارد و لینکهای مربوط به واحد مالی درج شده است :

ردیف عنوان لینک
۱ اعضا واحد مالی مشاهده
۲ سامانه گزارش روزانه مدیر مالی مشاهده
۳ سامانه ثبت اموال اتحادیه مشاهده
۴ ثبت درخواست و هماهنگی با ریاست (مرخصی ،اضافه کار ،ماموریت )سامانه ثبت درخواست پرسنل مشاهده
۵ سامانه تیکت مشاهده
۶ سامانه ثبت واریز بدهی حق عضویت ویژه اعضا مشاهده 
۷ سامانه گزارش ماهانه واحد مالی مشاهده