امروز : 6 خرداد 1403

اعطای تسهیلات اشتغالزا به طرح های مربوط به رسته های شغلی در قالب برنامه اشتغال فراگیر

اعطای تسهیلات اشتغالزا به طرح های مربوط به رسته های شغلی در قالب برنامه اشتغال فراگیر

 

فن آوري اطلاعات و ارتباطات

و. آيين نامه تبصره ۱۸

و. شيوه نامه اعطاي تسهيلات