امروز : 6 خرداد 1403

بازدید حرم شناسی

کلیه اعضا اتحادیه که برای بازدید از حرم مطهر، نمایشگاه های حرم و همچنین موزه و ضیافت ناهار ، تمایل دارند می توانند با اتحادیه تماس حاصل نمایند و ثبت نام کنند.

اولویت با کسانی می باشد که زودتر تماس حاصل نمایند.

قابل ذکر است این مراسم در نیمه دوم دی ماه از ساعت ۸.۳۰ صبح تا ساعت ۱۳ برگزار می شود.