امروز : 6 خرداد 1403

فراخوان ترمیم عضویت در کمیسیون های تخصصی اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری

فراخوان ترمیم عضویت در کمیسیون های تخصصی اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری

?فراخوان ترمیم عضویت در کمیسیون های تخصصی اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری

در راستای اجرای آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی (موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی ) و ترمیم اعضا کمیسیون های تخصصی از متقاضیان عضویت دعوت به عمل می آید.
آخرین مهلت ثبت نام  تا روز پنجشنبه۱۳۹۷/۰۲/۰۶ می باشد.

 

  1. *
  2. *
  3. *
  4. ایمیل معتبر وارد نمایید
  5. متقاضی عضویت در کمیسیون :