امروز : 26 فروردین 1403

قابل توجه شرکت های عضو اتحادیه رایانه و ماشین های اداری

قابل توجه شرکت های عضو اتحادیه رایانه و ماشین های اداری

به استحضار کلیه شرکت های عضو اتحادیه می رساند ، آن دسته از شرکت هایی که توانایی و آمادگی همکاری با سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی را دارند ظرف مدت یک هفته با اتحادیه تماس حاصل فرمایند.

2آستان قدس