امروز : 26 فروردین 1403

شرایط فروش فوق العاده واحدهای صنفی

شرایط فروش فوق العاده واحدهای صنفی

پیرو نامه شماره ۱۲۰/۱۴۷۱۲۶۴ به تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی به اطلاع میرساند:

حراج کالا در واحدهای صنفی عبارتست از فروش و عرضه کالا به قیمت حداقل ۱۵% پایین تر از قیمت خرید یا تمام شده کالا، جهت پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش کالا،تغییر شغل، تعطیلی واحدصنفی که در مدت معین انجام می گیرد و فروش فوق العاده کالانیز عبارتست از عرضه کالا جهت فروش به قیمت ۱۵% پایین تر از قیمت متعارف بازار که در مدت معین تحت شرایظ و ضوابط آیین نامه انجام میگیرد.

لذا بدین وسیله اعلام می گردد که هرگونه حراج کالا و فروش فوق العاده نیازمند مجوز از اتحادیه رایانه و ماشین های اداری و اتاق اصناف خراسان رضوی بوده و  واحدهای صنفی میبایست حداقل ۱۰ روز قبل از شروع، مراتب را به اتحادیه رایانه و ماشین های اداری اعلام نمایند.